Treningstips: Sett deg et SMART mål.

Vår instruktør Einar Svindland gir deg gode tips for hvordan du kan systematisere treningen.

For mange er trening en vane, en del av personligheten og noe «man bare gjør» uten å tenke over det. For andre kan det være vanskeligere å motivere seg til løpeturen, gruppetimen eller styrkeøkten. Et verktøy som kan hjelpe deg med treningen, er å definere et klart mål for treningen. Et mål kan hjelpe deg å holde fokus, holde deg motivert og til å gjennomføre ting du ikke trodde var mulig.

Forskere har sett på forholdet mellom ulike typer mål (kortsiktig, langsiktig, vanskelige og lette) og fysisk prestasjon (Burton & Weiss, 2008). Resultatene viser at både kortsiktige og langsiktige mål samsvarer med bedre prestasjon. Det er også viktig at målet er så spesifikt som mulig.
Det viser seg at et generelt mål som; «Jeg har som mål å starte å trene» er dårligere enn et mer spesifikt mål som; «jeg har som mål å trene 3 dager i uka». Spesifikke mål er bedre på atferdsendring enn de mer generelle målene.

Så hvordan kan du sette deg et spesifikt mål?
En modell som mange bruker er den såkalte SMART metoden. SMART er et akronym som guider deg til å sette et spesifikt mål.

Over brukte jeg et eksempel på et generelt mål (Jeg har som mål å starte å trene) og et spesifikt mål (Jeg har som mål å trene 3 dager i uken). Det spesifikke målet kan vi gjøre enda litt bedre.
«Jeg ønsker å trene 30 min løping, på mandag, onsdag og fredag etter skolen. De neste 3 ukene»
Dette målet er det spesifisert. Hva som skal gjøres, når det skal det gjøres, hvor ofte og hvor lenge man skal fokusere på målet.

Målet er realistisk, og det er tidsbestemt.

Det er målbart i form av at man vet det er 30 min og skal vare i 3 uker.

Vi kan legge til to bokstaver i akronymet, slik at det blir SMARTER. Da kan du evaluere og re-evaluere ditt mål.

Nå er det din tur til å sette deg et mål. Dersom du fremdeles syns det er vanskelig å sette deg et mål, så kan du få hjelp av en av de personlige trenerne på Spicheren som kan være til hjelp i din trening.

Aktiv hilsen
Einar Svindland - Spicheren Treningsenter

Personvernerklæring Spicherens personvernerklæring beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om deg som kunde, i hvilke systemer det gjøres og hva vi bruker opplysningene til. Mer info