Spicheren fortsetter å fornye seg

Pusser opp resepsjonen og garderobene.

Denne våren er det flere oppgraderingsprosjekter som skal gjennomføres på Spicheren. Ventilasjonen har allerede fått en solid oppgradering, og nå er det garderober og resepsjonen som står for tur.

– Vi ønsker å være det treningssenteret i byen som gir den beste treningsopplevelsen. Da må vi hele tiden utvikle produktet og holde den kvaliteten som kreves, sier senterleder Jahn Olav Marum.

I ukene 23-25 skal det pågå arbeider med oppgradering av resepsjonen og garderobene A, B og C. I garderobene skal vi bytte skap og servanter. Dette vil gi et nytt og moderne uttrykk, som vi håper medlemmene vil sette pris på. I resepsjonen skal vi flytte resepsjonsdisken og innpasseringsportene. Dette vil gi plass til flere sitteplasser, og skape en bedre arbeidssituasjon for de som jobber i resepsjonen. De nye sitteplassene vil bestå av sofagrupper i myke materialer. Dette sammen med ny akustikkhimling vil skape et bedre innemiljø med tanke på lyd for både medlemmer og ansatte.

– Vi håper medlemmene vil trives med de tiltakene som gjennomføres, og at byggeperioden bare ses på som et nødvendig onde på veien til noe bra, avslutter Marum.