Spicheren stenges midlertidig

Nasjonale og lokale myndigheter har kommet med en sterk anmodning om å ta den pågående virus situasjonen på alvor. Vi må alle ta vår del av ansvaret for å begrense omfanget, og vi har nå et mulighetsrom for å redusere spredningen av viruset.

Treningssentre er pålagt stengt fra nasjonale myndigheter. Ut i fra regjeringenes fremleggelse av tiltak 7.april er det ikke fastsatt noen dato for når Treningssentre kan gjenåpne.

Hva betyr dette for deg som medlem?

• Senteret er stengt på ubestemt tid

• Alle medlemskap pauses uten gebyr i denne perioden.

Spicheren vil ha løpende oppdatering rundt situasjonen på spicheren.no

Vis hensyn ovenfor andre så vi i felleskap kan begrense og redusere spredningen.

Mvh Spicheren Treningssenter

Vi er pålagt fra sentrale myndigheter å stenge. Dette gjør vi for å ivareta våre kunder og ansattes helse og for å bidra til den nasjonale dugnaden for å redusere ytterligere smittespredning.

Senteret er stengt på ubestemt tid

Vi pauser medlemskapet ditt i tiden vi holder stengt. Det betyr at vi ikke tar betalt for medlemskapet før vi igjen kan åpne dørene.

Du trenger ikke fryse medlemskapet mens vi holder stengt. Vi pauser medlemskapet ditt i denne perioden. Dette betyr at vi ikke tar betalt for medlemskapet før vi åpner igjen.

Nei. Du beholder alle dine rettigheter for frys etter at situasjonen er normalisert og senteret har åpnet igjen.

Nei, vi tar ikke betalt for medlemskapet i perioden vi holder stengt. Faktura/trekk med forfall den 20.03.20 som gjelder trening i april er kreditert hos oss og dere kan se bort fra faktura. Hvis dere allikevel har betalt går innbetalingen mot framtidige faktura/ trekk når medlemskapet åpnes igjen.

Vi avventer videre fakturering til vi vet tidspunktet for gjenåpning av senteret

Du vil ikke få tilbake penger, men vi pauser medlemskapet ditt i perioden vi holder stengt. Det betyr at du ikke betaler noe for medlemskapet ditt før vi åpner igjen.

Vi har kreditert fakturaen din for april.Hvis den allikevel blir betalt går innbetalingen mot framtidige faktura/ trekk når medlemskapet åpnes igjen.

Vi reduserer ikke fakturaen din, men vi pauser medlemskapet ditt inntil du kan benytte treningssentrene våre igjen.

Nei, du trenger ikke foreta deg noe. Vi vil automatisk pause alle våre medlemmers medlemskap inntil vi åpner sentrene våre igjen.

Vi har den siste tiden hatt stort fokus på smitteforebyggende tiltak på våre sentre, gjennom tiltak som gode vaskerutiner og utplassering av antibac.

Vi har fulgt situasjonen tett og gjort fortløpende vurderinger på nødvendige tiltak. Vi har fulgt de råd og anbefalinger som er gitt av Folkehelseinstituttet, og ber om forståelse for at situasjonsbildet rundt oss nå har endret seg raskt. Vi stengte senteretså fort situasjonen tilsa at dette var et nødvendig tiltak.

Vi tilbyr dessverre ikke online trening, men vi har laget flere videosnutter som er tilpasset trening hjemme. Siden blir løpende oppdatert med nye programmer og videoer.

Se mer her

Vi vil avholde kursene når vi åpner senteret igjen. Da vil du få ny plass på kurset du harmeldt deg på. Hvis du heller ønsker å få refundert pengene, kan du det. Da må du ta kontakt med oss på post@spicheren.no

Vi setter opp kursene på nytt når vi åpner igjen. Du vil få nærmere beskjed om dette når vi vet når kurset vil bli avholdt.

PT-timer du allerede har betalt for vil du kunne benytte deg av så fort vi åpner igjen.

Nei,sentereter stengt og du kan dessverre ikke få hentet dette før vi åpner igjen.

JA! Uteområdet på Spicheren er på lik linje med resten av senteret STENGT.

Vi har de siste dagene sett økt aktivitet på uteområdet både fra medlemmer og fra andre grupperinger som ikke har tilknytting til senteret. Vi presiserer at her må ALLE forholde seg til de retningslinjer som er satt fra sentrale myndigheter. Vi har alle et samfunnsansvar for å begrense smitte. Takk!

Hosting og nysing

Følg norske myndigheters informasjon og anbefalinger, og sjekk disse ofte for oppdateringer.

Tilleggsråd til deg som kommer du fra et område med spredning

 • Følg instrukser fra lokale myndigheter.
 • Føler du deg dårlig, ha lav terskel for å kontakte helsetjenesten på telefon.
 • Følg anbefalte hygienetiltak
 • For generell informasjon
  Helsenorges informasjonstelefon 815 55 015.
 • Hvis du tror du er smittet av korona:
  Ring din fastlege eller legevakten på 116117. Viktig: Ikke møt opp hos legen eller på legevakten, men bli hjemme og ta kontakt på telefon.
 • Omprioritert og økt renhold. (innført 4. mars)
 • Økt tilgjengelighet av Antibac (Innført 5.mars)
 • Barnepass stenges f.o.m 12. mars. (Ressurser omprioriteres til ekstra renhold)
 • Nedjustert kapasitet på alle gruppetimer f.o.m 13 mars.