Spicheren stenges midlertidig

Nasjonale og lokale myndigheter har kommet med en sterk anmodning om å ta den pågående virus situasjonen på alvor. Vi må alle ta vår del av ansvaret for å begrense omfanget, og vi har nå et mulighetsrom for å redusere spredningen av viruset.

På bakgrunn av dette har Spicheren besluttet å midlertidig stenge senteret. Senteret stenges fra torsdag 12. mars kl. 12:00 til og med 13. april

Hva betyr dette for deg som medlem? 

• Senteret stenges fra torsdag 12.mars kl. 12:00 til og med 13.april

• Alle medlemskap pauses uten gebyr i denne perioden.

Spicheren vil ha løpende oppdatering rundt situasjonen på spicheren.no

 

Vis hensyn ovenfor andre så vi i felleskap kan begrense og redusere spredningen.  

Mvh Spicheren Treningssenter

 

Spørsmål & svar i forbindelse med stenging av Spicheren

Det er for tiden stor pågang på vår servicetjeneste, og vi ber deg forsøke å finne svar på spørsmålet ditt her før du tar kontakt med oss.

Spørsmål og svar

Hvorfor stenger dere senteret?

Vi er pålagt fra sentrale myndigheter å stenge. Dette gjør vi for å ivareta våre kunder og ansattes helse og for å bidra til den nasjonale dugnaden for å redusere ytterligere smittespredning.

Hvor lenge vil dere holde stengt?

Senteret er stengt t.o.m. 13.april. Dette kan imidlertid endre seg etter som situasjonen rundt oss endrer seg.

Hva skjer med medlemskapet mitt nå?

Vi pauser medlemskapet ditt i tiden vi holder stengt. Det betyr at vi ikke tar betalt for medlemskapet før vi igjen kan åpne dørene. 

Kan jeg fryse medlemskapet mitt mens dere holder stengt?

Du trenger ikke fryse medlemskapet mens vi holder stengt. Vi pauser medlemskapet ditt i denne perioden. Dette betyr at vi ikke tar betalt for medlemskapet før vi åpner igjen. 

Har jeg brukt opp mine rettigheter for frys dette året?

Nei. Du beholder alle dine rettigheter for frys etter at situasjonen er normalisert og senteret har åpnet igjen. 

Må jeg betale for medlemskapet mitt nå som dere holder stengt?

Nei, vi tar ikke betalt for medlemskapet i perioden vi holder stengt. Faktura/trekk med forfall den 20.03.20 som gjelder trening i april er kreditert hos oss og dere kan se bort fra faktura. Hvis dere allikevel  har betalt går innbetalingen mot framtidige faktura/ trekk når medlemskapet åpnes igjen.

Vi avventer videre fakturering til vi vet tidspunktet for gjenåpning av senteret

Hva gjør jeg om jeg allerede har betalt fakturaen for april?

Vi har kreditert fakturaen din for april. Hvis den allikevel blir betalt går innbetalingen mot framtidige faktura/ trekk når medlemskapet åpnes igjen.

Kan jeg få tilbake penger for de ukene jeg ikke får benyttet medlemskapet mitt?

Du vil ikke få tilbake penger, men vi pauser medlemskapet ditt i perioden vi holder stengt. Det betyr at du ikke betaler noe for medlemskapet ditt før vi åpner igjen.

Får jeg redusert neste faktura siden jeg ikke får trent?

Vi reduserer ikke fakturaen din, men vi pauser medlemskapet ditt inntil du kan benytte treningssentrene våre igjen.

Hvorfor har dere ikke stengt senteret før, mange av oss kan nå være smittet!

Vi har fulgt situasjonen tett og gjort fortløpende vurderinger på nødvendige tiltak. Vi har fulgt de råd og anbefalinger som er gitt av Folkehelseinstituttet, og ber om forståelse for at situasjonsbildet rundt oss nå har endret seg raskt. Vi stengte senteret så fort situasjonen tilsa at dette var et nødvendig tiltak.

Har dere online trening?

Vi tilbyr dessverre ikke online trening, men vi har laget flere videosnutter som er tilpasset trening hjemme. Siden blir løpende oppdatert med nye programmer og videoer. 

Se mer her

Jeg har allerede booket og betalt for kurs. Hva skjer med dette nå?

Vi vil avholde kursene når vi åpner senteret igjen. Da vil du få ny plass på kurset du har meldt deg på. Hvis du heller ønsker å få refundert pengene, kan du det. Da må du ta kontakt med oss på post@spicheren.no 

Jeg hadde meldt meg på kurs, vil det bli noe av dette kurset nå?

Vi setter opp kursene på nytt når vi åpner igjen. Du vil få nærmere beskjed om dette når vi vet når kurset vil bli avholdt.

Jeg har kjøpt PT-timer. Vil jeg miste disse nå?

PT-timer du allerede har betalt for vil du kunne benytte deg av så fort vi åpner igjen.

Jeg glemte noe på senteret sist jeg trente, kan jeg komme innom for å hente det?

Nei, senteret er stengt og du kan dessverre ikke få hentet dette før vi åpner igjen.

Er ute området stengt?

JA! Uteområdet på Spicheren er på lik linje med resten av senteret STENGT.

Vi har de siste dagene sett økt aktivitet på uteområdet både fra medlemmer og fra andre grupperinger som ikke har tilknytting til senteret. Vi presiserer at her må ALLE forholde seg til de retningslinjer som er satt fra sentrale myndigheter. Vi har alle et samfunnsansvar for å begrense smitte. Takk!

Slik forebygger du koronasmitte

Hosting og nysing

Hvem kontakter du?

  • For generell informasjon
    Helsenorges informasjonstelefon 815 55 015.
  • Hvis du tror du er smittet av korona:
    Ring din fastlege eller legevakten på 116117. Viktig: Ikke møt opp hos legen eller på legevakten, men bli hjemme og ta kontakt på telefon.

Reiseråd

Følg norske myndigheters informasjon og anbefalinger, og sjekk disse ofte for oppdateringer. 

Tilleggsråd til deg som kommer du fra et område med spredning

  • Følg instrukser fra lokale myndigheter.
  • Føler du deg dårlig, ha lav terskel for å kontakte helsetjenesten på telefon.
  • Følg anbefalte hygienetiltak