Terskelestimat & makspulstestBli med på å optimalisere utbyttet av treningen din her på Spicheren!


Å løpe i et tempo som ligger så tett oppunder melkesyreterskelen din som mulig, er essensielt for å forbedre løpskapasiteten din. Men, hvordan finner du denne berømte terskelfarten? Du kan selvsagt utføre en laktattest, men det trenger ikke være så komplisert.

Etter hvert som du blir vant til terskeltrening lærer du hvordan kroppen skal kjennes når du trener med riktig intensitet. Du skal være sliten, men ikke stiv og utslitt, når du er ferdig med en terskeløkt med riktig intensitet.

Sammen med VO2maks er testen på melkesyreterskelen din regnet som en god indikator på den aerobe utholdenheten din, og brukes til å evaluere både effekten av gjennomført utholdenhetstrening og treningstilstanden din.

Melkesyreterskelen er den grensen der det lineære forholdet mellom arbeidsintensitet og melkseyremengde opphører. Øker intensiteten forbi dette, får du opphoping av syre i muskulaturen, og stivner. Generelt ligger denne terskelen på rundt 80-90% av makspulsen din, og kalles for terskelpuls.

Du kan trene terskelpulsen slik at den blir høyere, altså at du kan trene på høyere intensitet (med høyere fart) før opphopningen av syre begynner.

Den generelle formelen for å regne ut makspulsen din er 220 minus alder. Altså skal en person på 40 år ha makspuls på 180.

Videre kan man regne seg frem til at man da har en terskelpuls på 153 (85%). Likevel ser vi stadig eksempler på at disse veiledningene ikke alltid viser seg å stemme.

For å sikre seg at man «treffer bedre» på intensiteten i treningen sin, kan det være fornuftig med jevnlig testing av disse verdiene.

Bli med på å optimalisere utbyttet av treningen din her på Spicheren!

Torsdag 23.mars kl 19.00.
Instruktør for timen er Trine Mjåland 

Vanlig booking!

NB! Husk egen pulsmåler (belte tilhørende egen klokke eller klokke med pulsmåler på håndleddet).

Personvernerklæring Spicherens personvernerklæring beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om deg som kunde, i hvilke systemer det gjøres og hva vi bruker opplysningene til. Mer info