Smittevern

COVID-19
På bakgrunn av økt smitte på landsbasis har sentrale myndigheter kommet med nye anbefalinger for smittevern. Spicheren følger situasjonen tett, og vi forholder oss til gjeldende anbefalinger fra sentrale og lokale myndigheter.

På nåværende tidspunkt gjør vi kun mindre endringer på tilltaks-siden. Vi reduserer kapasiteten på flere av våre gruppetimer og setter økt fokus på etterlevelse av smittevern reglene. I tillegg vurderer vi fortløpende behovet for å innføre booking på egentrening. 

Vi oppfordrer våre medlemmer til å vise hensyn og følge de retningslinjer som til enhver tid gjelder. 

Smittevern:

Før du kommer:

 • Er du syk, har sykdomssymptomer eller er i karantene, kan du ikke trene på Spicheren. Du har selv ansvar for å vurdere egen og andres risiko i forhold til smitte 

Når du kommer:

 • Vask/desinfiser alltid hender i vaskestasjon i resepsjonen
 • Hold nødvending avstand til andre medlemmer og ansatte på Spicheren
 • Garderobene er åpne, men vi oppfordrer flest mulig til å komme ferdig skiftet for å unngå stort press i garderobene

Når du trener:

 • På gruppetimer følger du veiledning fra instruktør i forhold til avstand og vask av treningsutstyr
 • I helsestudio skal alle apparater og treningsutstyr vaskes både før og etter bruk
 • Hold avstand på minimum 1 meter til andre personer
 • Ikke tren mer enn to stk. sammen fra samme husstand
 • Ikke oppta utstyr unødig
 • Vask/desinfiser hender i vaskestasjon underveis i treningen
 • VIS HENSYN!

 

 

Personvernerklæring Spicherens personvernerklæring beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om deg som kunde, i hvilke systemer det gjøres og hva vi bruker opplysningene til. Mer info