Smittevern

COVID-19
På bakgrunn av økt smitte på landsbasis har sentrale myndigheter kommet med nye anbefalinger for smittevern. Spicheren følger situasjonen tett, og vi forholder oss til gjeldende anbefalinger fra sentrale og lokale myndigheter.

Spicheren har reduserert kapasitet på flere av våre gruppetimer og har økt fokus på etterlevelse av smittevern reglene. I tillegg vurderer vi fortløpende behovet for å innføre booking på egentrening. 

Vi oppfordrer våre medlemmer til å vise hensyn og følge de retningslinjer som til enhver tid gjelder. 

Smittevern:

Før du kommer:

 • Er du syk, har sykdomssymptomer eller er i karantene, kan du ikke trene på Spicheren. Du har selv ansvar for å vurdere egen og andres risiko i forhold til smitte 

Når du kommer:

 • Vask/desinfiser alltid hender i vaskestasjon i resepsjonen
 • Hold nødvending avstand til andre medlemmer og ansatte på Spicheren
 • Garderobene er åpne, men vi oppfordrer flest mulig til å komme ferdig skiftet for å unngå stort press i garderobene

Når du trener:

 • På gruppetimer følger du veiledning fra instruktør i forhold til avstand og vask av treningsutstyr
 • I helsestudio skal alle apparater og treningsutstyr vaskes både før og etter bruk
 • Hold avstand på minimum 1 meter til andre personer
 • Ikke tren mer enn to stk. sammen fra samme husstand
 • Ikke oppta utstyr unødig
 • Vask/desinfiser hender i vaskestasjon underveis i treningen
 • VIS HENSYN!

Dette gjør Spicheren

 • Omprioritert og økt renhold. (innført 4. mars)
 • Økt tilgjengelighet av Antibac (Innført 5.mars)
 • Nedjustert kapasitet på alle gruppetimer f.o.m 13 mars.
 • Spicheren tar smittevern på alvor! Derfor har vi tatt i bruk nytt utstyr til desinfisering av senteret. Greenolyte benyttes som middel i hånddispensere, sprayflasker og foggere. Middelet er 100% miljøvennlig, økologisk nedbrytbart og skånsomt mot hud og øyne og kan derfor brukes på hender så vel som medisinsk utstyr, i matproduksjon og på alle typer overflater.
 • Alle Instruktører fogger/desinfiserer ALLTID sal og utstyr før bruk 
 • Helsestudio blir jevnlig fogget/desinfisert 

 

Personvernerklæring Spicherens personvernerklæring beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om deg som kunde, i hvilke systemer det gjøres og hva vi bruker opplysningene til. Mer info