Fysioterapi

I 3. etg. på Spicheren ligger motorikken som drives av fysioterapeut Christina Sandvand Omfjord.

Se hennes hjemmeside her