Nye regler for booking

F.o.m 01.oktober vil det være nye regler for booking av gruppetimer og barnepass

Selve bookingen vil foregå som normalt, men på bakgrunn av mange på venteliste på flere timer ser vi oss nødt til å innføre et sanksjonssystem, for de som ikke møter.

Dette er ment som en service til våre medlemmer, slik at flest mulig får anledning til å delta på timene våre.

Slik virker det. 

•  Du må avbestille reserverte timer senest 2 timer før timen starter  for å unngå at du får en             «ikke-møtt».

•  Du må ta ut billett senest 5 minutter før timen starter for å unngå å få en «ikke-møtt».

•  Hvis du ikke har møtt på 3 eller flere reserverte timer i løpet av de siste  30 dager vil du ikke kunne       benytte online booking på 10 dager. Du kan eventuelt  betale «ikke-møtt» avgift i resepsjonen (Kr. 100,-).

•  Er du forhindret fra å møte eller er forsinket til timen, book deg av via Spicheren-appen eller på            spicheren.no. Du kan også ringe til resepsjonen for avbestilling. Telefon 40 00 59 95