Nyhet i klatreveggen

Vi har fått Auto-Belay. Dette tillater deg å klatre på egenhånd i klatreveggen.

Vi har fått to stk Auto Belay på Spicheren. Auto-Belay er et selvsikringsverktøy som tillater deg å klatre i klatreveggen uten noen som sikrer. Dette er perfekt i en travel hverdag hvor man ønsker en rask klatreøkt, eller om man sliter med å få tak i venn som kan være med å sikre. Det er også et ypperlig verktøy for medlemmer uten klatre-erfaring som ønsker å teste ut klatreveggen. ( NB! Krever at godkjent instruktør er tilstede)

Regler og rutiner for bruk av Auto Belay på Spicheren

Honor Safety CWD12 Auto Belay/ Nedfiringsblokk

Generelt

· For å benytte dette utstyret må du ha topptaukort eller brattkort.

· All bruk skjer på eget ansvar.

Før klatring

· Hekt løs posen med nedtrekkslina fra rekkverket på galleriet i helsestudio og ta nedtrekkslina og posen med deg ned i klatrerommet.

· Trekk ned sikringstauet fra Auto Belay og fest den nederste karabinkroken i sentralløkka på selen.

· Frigjør nedtrekkslina fra karabinkroken, samle nedtrekkstauet i posen og heng posen på den markerte boltehengeren nederst i klatreveggen.

· Kople den øverste karabinkroken (med autolås) i sentralløkka i selen.

· SJEKK at begge låseskruene i karabinkrokene er lukket og at begge karabinkrokene er festet i sentralløkka!

· Ta tak i sikringstauet fra Auto Belay og dra først sakte ned ca. 1 meter med tau. Kjenn at motstanden er jevn.

· Rykk hardt i sikringstauet fra Auto Belay. Kjenn at rykket bremses av økt motstand i sikringstauet.

· Nå kan du klatre.

Under klatring

· Sjekk underveis at tauet hele tiden er stramt. Dersom Auto Belay slutter å dra inn tau, stopp klatringen umiddelbart. Rykk i tauet og kjenn at Auto Belay fortsetter å dra inn tau.

· Dersom Auto Belay fortsatt ikke drar inn tau, stopp klatringen umiddelbart. La Auto Belay fire deg ned til bakken fra punktet du befinner deg på. Slutt å bruke Auto Belay. Heng sikringstauet i den markerte boltehengeren nederst i klatreveggen og meld fra til resepsjonen.

· Overlater du sikringstauet fra Auto Belay til en annen person, frigjør først den nederste karabinkroken fra sentralløkka og fest denne i sentralløkka i selen til den andre personen. Fjern til slutt den øverste karabinkroken fra sentralløkka og fest den i sentralløkka til den andre personen.

Etter klatring

· Når du er ferdig med å bruke Auto Belay, hekt sikringstauet på den nederste karabinkroken før du frigjør den øverste karabinkroken fra sentralløkka i selen. Slipp deretter sikringstauet sakte opp til toppen av veggen ved hjelp av nedtrekkslina.

· Ta med deg posen med resten av nedtrekkslina og fest så dette i rekkverket på galleriet i helsestudio. Husk å legge nedtrekkslina som er til overs tilbake i posen.

Auto Belay på 1-2-3-4-5

Viktig: All bruk krever brattkort/topptaukort og skjer på eget ansvar