Labtester

Ønsker du å få et mål på kondisjonen? Teste spurtevnen på sykkel? Måle ”terskelen” i din idrett? Finne ut hva din makspuls er

I samarbeid med Olympiatoppen Sør og Universitetet i Agder (UiA) kan Spicheren nå tilby ulike fysiologiske/fysiske tester på laben. Det blir nå mulig å kunne bli testet på laben slik som landets fremste utøvere. Det er ikke bare toppidrettsutøvere som kan dra nytte av testing av ulike fysiologiske parametere. Mosjonister som ønsker å få et tall på utholdenheten og den anaerobe kapasiteten kan nå bli testet på Olympiatoppen Sør med en profesjonell testleder, og på denne måten få et utgangspunkt som legger grunnlaget for videre treningsarbeid.

For spørsmål og bestilling av testene: Kontakt Andreas M. Pedersen

Testene

For å få spesifikk og nøyaktig informasjon er det viktig at testene er valide (”gyldige”) og reliable (”pålitelige”). Testbatteriet til Olympiatoppen Sør er standardisert og skal i høyest mulig grad sikre kontrollerte arbeidsbetingelser og korrekte verdier fra måleutstyret. I tillegg er det som en viktig del av nøyaktigheten og etterprøvbarheten til testene at utøverne møter opp til test etter de retningslinjene testleder gir, og stiller likt forberedt fra gang til gang. For å få en mest reell test for den idretten man driver med kan vi tilby tester på løp, sykkel, ski, padling og roing. Tabellen under viser en oversikt over hvilke tester vi tilbyr på OLT Sør. Videre følger en kort forklaring til hver test.

skjermbilde-2017-08-30-kl-10-13-11

 

Maksimalt oksygenopptak

En test av det maksimale oksygenopptaket er for de som ønsker å få et mål på utholdenheten.

Det maksimale oksygenopptaket (VO2maks) er verdien på kroppens evne til å ta opp og frakte oksygen i musklene. Et høyt maksimalt oksygenopptak er en viktig forutsetning for å lykkes i utholdenhetsidretter og en av de beste indikatorene på aerob kapasitet/kondisjon. I denne testen vil det også bli målt maksimal hjertefrekvens (HRmaks).

Testing av maksimalt oksygenopptak kan være interessant og nyttig på flere områder:

  • For å se progresjon i treningen
  • For å få en oversikt over kardiovaskulær helse
  • Som en indikator på utholdenhetsprestasjonen

Wingate

En Wingate-test er en 30-sekunders spurttest på sykkel. Her måles peak power (PP) som er den høyeste watt verdien som blir produsert i løpet av 30 sekund. I tillegg blir det målt en gjennomsnittswatt for de 30 sekundene (Power30s). Testen gir et resultat på anaerob kapasitet, noe som er en viktig del av fysiologiske forutsetninger for mange syklister.

En wingate-test kan være interessant og nyttig for å:

  • Se progresjon i anaerobt treningsarbeid på sykkel
  • Som en indikator på spurtprestasjon på sykkel

Maksimal hjertefrekvens (HRmaks)

Et mål på maksimal hjertefrekvens (HRmaks) er for de som ønsker å finne denne for å bruke den i treningsarbeidet.

Maksimal hjertefrekvens (HRmaks) er maksimalt antall (puls)slag per minutt som hver enkelt kan oppnå. Den maksimale hjertefrekvensen er genetisk betinget, og kan ikke påvirkes med trening. HRmaks synker med omtrent et slag i året, og det har vært foreslått flere formler for å beregne hver enkelt sin HRmaks. Verdien på HRmaks kan variere mye fra person til person på samme alder, og den beste metoden for å finne denne verdien er å ta en fysisk test hvor man oppnår HRmaks. Den maksimale hjertefrekvensen vil være et krav for når man har nådd det maksimale oksygenopptaket, og den høyeste målte hjertefrekvensen under en VO2maks-test vil bli registrert som maksimal hjertefrekvens. Testen kan også gjennomføres uten å ta en VO2maks-test.

En test hvor man finner HRmaks kan være interessant og nyttig for å:

  • Beregne individuelle intensitetssoner til treningsarbeidet

Laktatprofil

En test av laktatprofil er for de som ønsker å identifisere belastningen på ”terskel”/”terskelområde” for å bruke dette i videre treningsarbeid og i konkurranser.
En laktatprofiltest har som hensikt å finne din aerobe terskel (LT1) og anaerobe terskel (LT2). Aerob terskel er første økningen i laktat, mens anaerob terskel er den høyeste arbeidsbelastning med likevekt mellom laktatproduksjon og laktateliminasjon. Belastningen mellom disse omtales ofte som ”terskelområde”, noe som blir målt på en laktatprofiltest. Det er begrenset hvor lenge vi kan arbeide på en belastning over anaerob terskel, samtidig som restitusjonstiden vil være høyere på slike belastninger. Det å finne denne terskelen er derfor en svært interessant del av treningsarbeidet for å beregne intensitetssoner ut fra laktatverdiene.

 

laktat_bw

Måling av en laktatprofil kan være interessant og nyttig for å:

  • For å se progresjon i treningen
  • Kunne beregne intensitetssoner som kan benyttes i treningsarbeidet og i konkurranser
  • Som en indikator på utholdenhetsprestasjonen

Priser

VO2 maks:    Kr. 900,-

Lakatatprofil: Kr. 1.100,-

Wingate:       Kr. 700,-

Bestill test