Generelle vilkår

Medlemskapet er personlig og gjelder til det utløper/sies opp. Aldersgrensen for å bli medlem på Spicheren Treningssenter er fra kalenderåret du fyller 16 år. Personer mellom 16 og 18 år må ha underskrift fra foresatte.

Om medlemskap på Spicheren Treningssenter
Medlemmer forplikter seg til å følge de regler og anvisninger som gjelder for Spicheren Treningssenter. Disse vil fremgå i denne kontrakt, ved oppslag eller gjennom anvisninger fra de ansatte. Brudd vil kunne medføre inndragning av medlemskap. Medlemmer er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte anleggets ulike treningsfasiliteter. All ferdsel og aktivitet i anlegget skjer på egen risiko og eget ansvar. Spicheren gjør spesielt oppmerksom på at svømmehallen normalt er ubemannet og at medlemmet selv bærer ansvar for eget opphold der. Videre gjøres det oppmerksom på at klatring i klatreveggen forutsetter at klatrekurs på Spicheren er avlagt. Brukerne må rette seg etter gjeldende sikkerhetsregler.

Medlemskortet
Alle medlemmer får utstedet et medlemskort. Medlemskortet skal alltid tas med når du trener og uoppfordret trekkes gjennom kortleser i resepsjonen før du går til garderober/idrettsfasiliteter. NB! Medlemskortet må ikke oppbevares sammen med mobiltelefon eller annet elektronisk utstyr da kortet blir avmagnetisert.

Medlemsfordeler
Medlemmer på Spicheren kan som hovedregel benytte alle medlemstilbud. Enkeltbillett og klippekort gir ikke tilgang til medlemsfordelene, slik som medlemskap gjør.

Ansvar
Spicheren fraskriver seg ethvert ansvar for tap og/eller skade på personlige gjenstander som følge av opphold i anlegget. I tilfeller der medlemmer medbringer barn i anlegget, bærer medlemmet selv ansvar for barnets sikkerhet.

Generelt
På forvarsel vil tilbudet og åpningstiden kunne være begrenset.

Gebyr for glemt kort er kr 10,-.
Erstatning for mistet kort er kr 50,-.

Avtalegiro
Medlemmer som velger avtalegiro som medlemstype må undertegne skjemaet om avtalegiro i resepsjonen snarest etter at de er registrert som medlem. Da unngår de å få tilsendt månedlig faktura. Avtalegiroavtale kan kun benyttes for medlemskap med minimum 12 måneders varighet og vil etter dette løpe til avtalen sies opp. Det tilkommer et administrasjonsgebyr på kr 149 ved førstegangsetablering.

Oppsigelse
Oppsigelsen må være oss i hende senest 20 dager før neste trekk.

Prisjustering
Spicheren forbeholder seg retten til å prisjustere månedlig trekkbeløp. Prisjusteringer kan likevel ikke iverksettes før 12 mnd etter avtalen er inngått.

«Rent senter» Nulltoleranse for doping

Medlemmer av Spicheren Treningssenter forplikter seg gjennom sitt medlemskap til å ta avstand fra bruk av dopingmidler. Som medlem skal man være kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av treningsavtalen som gir Spicheren rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Medlemmet forplikter seg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Oppdatert liste kan til enhver tid  finnes på rentsenter.no.