Nulltoleranse for doping!

Spicheren treningssenter ønsker et rent og sunt treningsmiljø, og tolererer ikke bruk av dopingmidler blant sine kunder. Vi har derfor et godt samarbeid med Antidoping Norge, og er medlem av "Rent Senter".

Medlemmer av Spicheren Treningssenter forplikter seg gjennom sitt medlemskap til å ta avstand fra bruk av dopingmidler. Som medlem skal man være kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av treningsavtalen som gir Spicheren rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Medlemmet forplikter seg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Oppdatert liste kan til enhver tid  finnes på rentsenter.no.

Spicheren har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Når Spicheren registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler, er medlemmet innforstått med at vedkommende vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil det bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter vedkommende til å avgi dopingprøve mens han/hun befinner seg på treningssenteret, dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk.

Dersom medlemmet ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av medlemsbetingelsene, og Spicheren har anledning til å heve treningsavtalen. Dersom en person ikke godtar Spicherens medlemsbetingelser, har man ikke anledning til å tegne en treningsavtale (bli medlem).