Olympiatoppen Sør

1. Juni 2015 ble Olympiatoppen Sør (OLT Sør) formelt etablert i lokalene til Spicheren Treningssenter. Vi håper og tror at dette skal påvirke positivt i forhold til treningsmiljø, kompetanse og produkter som tilbys på Spicheren. Vi er stolt av at OLT Sør har valgt Spicheren som tilholdssted, og ser frem til et spennende samarbeid!

Olympiatoppen Sør erstatter fra og med 1. juni kompetansesenteret for Idrett i Agder (KIA), som nedlegges fra samme dato.

OLT Sør skal viderefører arbeidet med utvikling av morgendagens toppidrettsutøvere som har vært drevet i KIA, og vil i tillegg bistå med arbeid for dagens toppidrettsutøvere i regionen.

OLT Sør organiseres som en regional avdeling under Olympiatoppen (sentralt). Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er juridisk eier av avdelingen.

OLT Sør betjener i utgangspunktet Agderfylkene/Sørlandet, men deltakelse i nasjonale og internasjonale prosjekter vil også være aktuelt, ifølge pressemeldingen.

OLT Sør skal tilby dagens og morgendagens toppidrettsutøvere i Agder idrettsfaglige tjenester av høy kvalitet innen:

  • Fysisk og motorisk trening
  • Ernæring og restitusjon
  • Idrettspsykologi og coaching
  • Idrettsmedisinske og helserelaterte tjeneste
  • Testing