Studentsamskipnaden (SiA)

SiA er velferds- og kulturorganisasjonen for studentene på Sørlandet. Vi er til for å skape trygghet og trivsel i livet rundt studiene, slik at studentene skal ha et best mulig utgangspunkt for å gjøre det bra.

SiA har barnehager, helsetilbud, boliger og bokhandler. Vi driver møteplasser som Kafé Kampus, Østsia, Buebox og treningssenteret Spicheren, og vi satser på kultur gjennom egne festivaler og støtte til mer enn 50 studentlag.

SiA er styrt av studentene, og overskudd fra driften brukes til å lage nye og bedre tjenester for studentene. Målet vårt er å bidra til at Sørlandet blir kjent som landets beste sted å studere.

SiA’s visjon
Studentsamskipnaden i Agder skal sammen med universitetet og høgskolene i Agder – og studentene selv, bidra til at Sørlandet også blir kjent som landets beste sted å studere.

Hjemmeside: sia.no

.