Olympiatoppen Sør

Olympiatoppen Sør (OLT Sør) er etablert i lokalene til Spicheren Treningssenter. Vi er stolt av at OLT Sør har valgt Spicheren som tilholdssted.

 • OLT Sør skal viderefører arbeidet med utvikling av morgendagens toppidrettsutøvere som har vært drevet i KIA, og vil i tillegg bistå med arbeid for dagens toppidrettsutøvere i regionen.

  OLT Sør organiseres som en regional avdeling under Olympiatoppen (sentralt). Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er juridisk eier av avdelingen.

  OLT Sør betjener i utgangspunktet Agderfylkene/Sørlandet, men deltakelse i nasjonale og internasjonale prosjekter vil også være aktuelt, ifølge pressemeldingen.

  OLT Sør skal tilby dagens og morgendagens toppidrettsutøvere i Agder idrettsfaglige tjenester av høy kvalitet innen:

  • Fysisk og motorisk trening
  • Ernæring og restitusjon
  • Idrettspsykologi og coaching
  • Idrettsmedisinske og helserelaterte tjeneste
  • Testing

Olympiatoppen Sør

Personvernerklæring Spicherens personvernerklæring beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om deg som kunde, i hvilke systemer det gjøres og hva vi bruker opplysningene til. Mer info