Trening for personer med kreft

«Hva kan jeg gjøre nå som jeg har fått kreft?»

«Jeg var så usikker på hva jeg kunne og hva jeg ikke kunne gjøre under cellegiftbehandlingen.

Dette fikk jeg mange svar på under livsstilsveiledningen, noe som hjalp meg til å føle meg trygg»

(Utsagn fra tidligere pasient, gjengitt med tillatelse)

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg vil hjelpe deg med trening og optimalisering av din livsstil før, under eller etter kreftbehandling. Jeg kan hjelpe deg med dette én til én, og eventuelt trening i gruppe med andre i samme situasjon dersom forespørselen blir stor nok. 

Ta gjerne kontakt dersom du lurer på om jeg kan hjelpe deg med noe av dette.

Utdanning:

  • Doktorgrad i helse- og idrettsvitenskap med fokus på fysisk aktivitet ved kreftsykdom (UiA)
  • Master i idrettsvitenskap med fokus på idrettsfysiologi og testing av fysisk kapasitet (UiA)

 

Erfaring:

  • I 2018-2019 ledet jeg en forskningsstudie i Sverige der kvinner med brystkreft trente tung styrketrening 2 ganger i uken under cellegiftbehandling. Jeg var ansvarlig for administrering av studien, samt planlegging og gjennomføring av trening og testing. Gjennom arbeidet mitt i Sverige fikk jeg også mye teoretisk kunnskap og erfaring med teknikker som anvendes for å endre vaner og atferd.
  • Fra 2011-2016 gjennomførte jeg mitt doktorgradsprosjekt på Senter for kreftbehandling ved Sørlandet sykehus. I studien fikk personer med ulike typer kreft og prognoser individtilpasset veiledning innen fysisk aktivitet og livsstilsvaner under behandling med cellegift. Jeg planla, administrerte og evaluerte studien, samt gjennomførte veiledningssamtalene med pasientene.
  • I min mastergrad gjennomførte jeg idrettsfysiologiske tester av alt fra personer med ulike lidelser til godt trente mosjonister. Testene jeg gjennomførte var blant annet testing av maksimalt oksygenopptak, ventilatoriske terskler, laktatprofil, samt maksimal muskelstyrke. Disse testene kan si noe om din fysisk form og resultatene kan benyttes til å tilpasse riktig intensitet på treningen.
  • Jeg har publisert forskningsartikler i vitenskapelige og legemedisinske tidsskrift innen temaet kreft og trening. Jeg har også forelest og veiledet på bachelor- og masternivå.
  • Jeg har vært medforfatter i læreboken «Fysisk aktivitet og helse» med et kapittel om fysisk aktivitet ved kreft.
  • Fra 2016 har jeg jobbet ved Frisklivssentralen i Kristiansand med trenings- og mestringstilbud til personer med ulike helseutfordringer og utgangspunkt.
  • Treningsinstruktør og -veileder ved Trivsel treningssenter.

 

Interesser:

Jeg har alltid vært glad i trening, og fysisk aktivitet er en viktig del av livet mitt fordi jeg liker følelsen av å ha en sterk kropp som kan brukes til det jeg vil. Jeg brenner for at flest mulig skal få oppleve god helse, mestring og glede gjennom bevegelse.

 

Litt om meg:

Jeg er mamma til en liten aktiv gutt og gift med en Rogalending. Ellers er jeg aktivitetsglad, engasjert i jobben min, glad i å lage (og spise!) god mat og svært familiekjær. Jeg har variert idrettsbakgrunn (hovedsakelig innen håndball og fotball) og har i voksen alder vært aktiv mosjonist med mye styrketrening på programmet de siste ti årene.

 

Ta kontakt dersom du lurer på om jeg kan hjelpe deg med en fysisk aktiv livsstil.

 

Mitt mål er senke terskelen for fysisk aktivitet slik at flest mulig kan nyttiggjøre seg de mange fordelene av en fysisk aktiv livsstil – uansett utgangspunkt.

Personvernerklæring Spicherens personvernerklæring beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om deg som kunde, i hvilke systemer det gjøres og hva vi bruker opplysningene til. Mer info