TIMEPLAN

Timeplanen er satt sammen av to ulike farger:

Rød = Ingen erfaring

Disse timene trenger du ingen erfaring for å delta. Eneste du trenger er tålmodighet i forhold til å sette deg inn i nye bevegelser, øvelser og opplegg.

Svart = Noe erfaring

I disse timene krever det noe erfaring å delta. Øvelser, opplegg, og bevegelser er mer avansert, og man må være villig til å lære og sette seg inn i øvelser/opplegg.

Fargen på timene har ingenting med intensitet å gjøre. En rød og en grå time kan f. eks ha lik intensitet. Les om timene ved å trykke på selve timen i bookingen, eller les om timene her