Nye sikkerhetskrav for klatring på Spicheren

Spicheren vil fra nå sette krav til Topptaukort eller Brattkort for å klatre på senteret. Egenerklæring på klatreferdighet vil ikke lenger gi tilgang til veggen. Vi tilbyr kurs og tester som kvalifiserer til Topptaukort/Brattkort. Kortene utstedes av Norges Klatreforbund (NKF), og gir rett til klatring i alle innendørs klatreanlegg i Norge. For de som har gammelt klatrekurs fra Spicheren - se mer informasjon om Overgangsordning.

Alle nye klatrekurs på Spicheren vil fra nå av legges opp med tanke på å kvalifisere klatrere til Topptaukort. Vær oppmerksom på at selve sikringstesten må gjennomføres en annen dag enn selve klatrekurset. Dersom godkjent sikringstest ikke tas i etterkant av klatrekurset, vil det ikke være tillatt å benytte veggen i tidsrom uten klatrevakt til stede. Dersom du er en erfaren klatrer, men ikke har godkjent klatrebevis, kan sikringstest avlegges uten gjennomført klatrekurs.

Til informasjon vil Spicheren montere to nye enheter for selvsikring (Auto Belay) i løpet av våren 2018. Om man ønsker å benytte disse, må Topptaukort/Brattkort henge synlig i klatreselen.

Overgangsordning
Ut kalenderåret 2018 vil det være mulig å klatre med det gamle sikringskortet synlig i klatreselen, men senest 1. januar 2019 må dette erstattes av Topptaukort/Brattkort.

Det vil være mulig å gjennomføre sikringstest for Topptaukort/Brattkort på følgende tidspunkter:

  1. Tirsdager klokka 17.00 – 18.00 i perioden 21/8 – 2/10
  2. Lørdager klokka 10.00 – 11.00 og 14.30 – 15.00 i periodene 1/1 – 1/5 og 18/8 – 9/12
  3. Søndager klokka 10.00 – 15.00 i periodene 1/1 – 1/5 og 18/8 – 9/12

Ut over dette vil det bli satt opp egne tidspunkt hvis etterspørselen tilsier det.

Praktiske opplysninger
Klatrekurs på Spicheren koster kr 150,- for medlemmer og kr 300,- for de som ikke er medlemmer. Sikringstesten vil være gratis å gjennomføre dersom du har tatt klatrekurs på Spicheren. Ønsker du å ta sikringstest uten klatrekurs vil denne koste kr 200,-. Beløpet betales ved påmelding i resepsjonen. I tillegg tilkommer en avgift på kr. 200,- til NKF, for registrering i sentral database og utsending av Topptaukort/Brattkort. Les mer om sertifiseringsordningene på: https://klatring.no/brattkort. Der finner du også sjekklister som beskriver i detalj hva sikringstene inneholder.

Utstyre til kurs kan lånes i resepsjonen, og er gratis under kurset. Klatrekurset er ikke for barn, men når du har tatt kurset kan dine barn være med deg på familieklatring lørdager og søndager kl. 10.00 til 15.00. Da stiller Spicheren med egen klatrevakt.

Skal du klatre sammen med andre uten klatrevakt til stede, må begge ha gjennomført klatrekurs og tilhørende sikringstest.

Klatrekurs:
Når: Tirsdager fra kl 18.00 og lørdager fra kl. 11.00.
Pris medlemmer: kr. 150,-
Pris ikke medlemmer: kr. 300,-
Sikringstest: Gratis når man har gjennomført kurs på Spicheren
Max deltagere: 10
Min deltagere: 3