KSI og KRIK

Studentidretten i Kristiansand har lange og gode tradisjoner. Både Kristiansand Studentidrettslag (KSI) og KRIK har tilhold på Spicheren. Dette er idrettslag drevet av studenter, for studenter.

KSI

Kristiansand Studentidrett

KRIK

StudentKRIK er den største kristne studentorganisasjonen i Kristiansand.